Architekt wnętrz Warszawa – projekt rozmieszczenia pkt. hydraulicznych i c.o.

To przedstawione na rzucie rozmieszczenie punktów hydraulicznych, takich jak przyłącza do baterii kuchennych i łazienkowych oraz lokalizacje odpływów. Rozmieszczenie punktów centralnego ogrzewania i wskazanie zmian w ich układzie. Jako architekt wnętrz zaznaczam grzejniki których lokalizacja ma się zmienić względem pierwotnego stanu. Opisuje wysokość montażu oraz rodzaj podłączenia.

Wspomniany rzut pokazuje wszystkie te zmiany w ogólnym zarysie i odsyła do rozwinięcia ścian gdzie są one szczegółowo zwymiarowane i opisane.